E-postmarknadsföring

Varför du bör fokusera på E-postmarkandsföring

Åtta fördelar med E-postmarknadsföring som du troligvis inte tänkt på! 

 

1.Över 4 miljard använder e-post (och alla sociala medier) kräver en e-post för att ens registrera en användare.

2.Hög avkastning: Den genomsnittliga avkastningen på investeringen från e-postmarknadsföring är 122%.

3.Mätbart: E-postmarknadsföring är bland de enklaste att mäta. Siffrorna finns där, i form av konkret data.

4.Konveteringsdrivande: 66 % har gjort ett köp efter att ha tagit emot ett marknadsföringsbudskap via e-post.

5.Uppskattad kanal: Till skillnad mot sociala medier och betald annonsering vill 90 % ha uppdateringar från företag via e-post (som de gillar och följer).

6.Bygger relationer och varumärke: För att motverka att dina kunder är “otrogna” och handlar av dina konkurrenter, så använd e-postmarknadsföring och bygg relation med dem.

7.Minska din annonsbudget på betald annonsering: Genom e-postmarknadsföring behöver du inte betala för att nå ut varje gång! 

8. Du behöver inte betala för räckvidd: Du kan skicka e-post till tusentals mailadresser utan att det kostar dig en krona